Tjänster

Nedan följer ett urval av de tjänster som erbjuds. Välkommen med din förfrågan, så arbetar vi tillsammans igenom just ditt behov och skräddarsyr en lösning som passar dig och din verksamhet.

  • Redovisning, bokslut och årsredovisning
  • Digitalisering och automatisering av din redovisning
  • Deklaration, moms och skatt
  • Lönehantering
  • Affärsutveckling
  • Budget, analys och verksamhetsplanering

Tillgång: Tillgång är i redovisningssammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten. Tillgångar kan bestå av egendom, immateriella rättigheter, banktillgodohavanden eller andra fodringar (källa: wikipedia.se). Men den största tillgången du har, är du själv!

”Det är ingen ordning på allting, man hittar inte vartenda dugg”

– Pippi Långstrump