Referenskunder

”Vi på grändens mat har använt oss av Figurant AB från dess att vi startade bolaget vintern 2017 och John är vårt bollplank genom vardagens alla administrativa spörsmål. John är professionell och återkopplar med värdefulla tips”

– David & André, Grändens Mat

”Jag rekommenderar varmt Figurant AB. Företaget har tagit över den löpande redovisningen i flera bolag jag är engagerad i. John är dels tillgänglig med kort varsel, med bra rutiner för det löpande arbetet, men också ihärdiga i att gå till botten med att lösa uppgifter när något trasslar”

– Gustaf Grapengiesser, entreprenör

”Fantastiskt, det är så skönt att ha med proffs att göra”

– Magnus, Aqope EF.

”Det är med glädje och tillförsikt jag kan rekommendera John Axelsson som redovisningskonsult. Han har under det gångna året varit mig behjälplig i allehanda ekonomiska frågor, bokföring, upprättande av deklaration m.m.
Alltid korrekt, noggrann och punktlig. John Axelsson är dessutom en angenäm person som det är lätt att samarbeta med. Jag kommer därför att vända mig till honom också framöver”

– Thérèse Reuterswärd, konstnär

”Engagerad och hjälper på bästa tänkbara vis när man behöver och ger pedagogiska förklaringar om man inte hänger med. Rekommenderas!”

– Pernilla Robertsson Tullfokus AB

”Figurant AB är en ytterst kompetent rådgivare för mig som inte har pappersarbete som största intresse. Trots att mitt bolag är förhållandevis litet så visar Figurant AB ett stort engagemang och en inställning att göra det absolut bästa för mig. Jag känner mig trygg med Figurant och kan med varm hand rekommendera dem”

– Per Nilsson, Källesjö Förvaltnings AB

”Hos Figurant är kunskapen mycket hög. Jag får alltid rätt hjälp, precis när jag vill ha den. Omtanken om mig som kund är en annan styrka, det personliga engagemanget är verkligen stort”

– Christian Persson Text & Media

”Klargör, förtydligar och hjälper mig på ett väldigt tryggt och professionellt sett, guld värd”

– Steina, Kings Head Pub

”Noggrann och levererar, en trygghet i vårt företagande”

– FA holding