Om Företaget

Affärsidé: ”Bolaget skall verka för att öka förståelsen kring ekonomi hos den enskilda företagaren och vara denne behjälplig i den dagliga ekonomiska redovisningen”.

Figurant AB grundades hösten 2013 och har sitt säte i Nybrostrand, strax utanför Ystad. Bolaget är ett enmansföretag och riktar sig främst mot mindre företag som behöver hjälp med sin ekonomiska vardag.

Jag som äger Figurant heter John och har 13 års erfarenhet och har en bakgrund inom redovisning, företagande, finansiering, placering och rådgivning.

Bolaget skiljer sig lite från traditionella redovisningsbyråer. Erfarenhetsmässigt är det inte alltid den bästa lösningen att alltid låta någon annan göra allting. Bolaget har även ett stort fokus att möta och nyttja dagens automatisering och digitalisering som finns inom redovisningsbranschen.

Kvalitet, stolthet och glädje

Grunden i Figurants affärsidé är just att fokusera på företagarens delaktighet i sin egen ekonomi som i sin tur skapar kvalité, stolthet och glädje.

Jag tror på delaktighet mellan kund och byrå, där du som företagare själv är med och ser och gör din redovisning (litet som stort), vilket i förlängningen skapar kvalité och robusthet i räkenskaperna.

Med kvalité och trygghet kommer också glädjen och stoltheten över att göra något bra på egen hand. Som företagare växer du!

Kort och gott, Figurant AB är ditt ekonomiska bollplank genom vardagen.

Figurant: Dess företagsnamn har sitt ursprung ur de engelska substantiven figure och ant, dvs siffra och myra. Har alltid varit en arbetsmyra med fallenhet för siffror.

omoss